Personvern

Personvernerklæring

Vi er Andøy folkebibliotek. Vår nettstedsadresse er: http://andoy.webloftnordland.no/ Vi er underlagt Andøy kommunes generelle personvernerklæring. Du kan lese denne erklæringen og finne informasjon om kontaktpersoner og innsynsbegjæring ved å besøke denne adressen:  http://www.andoy.kommune.no/

 

Translate »