Aaslaug Vaa legger ut på forfatterturné med en vakker bok i bagasjen. Hun forteller om den lange prosessen frem mot ferdig produkt, og viser vakre bilder underveis. Historiene i boka er på dialekt og gir et rørende innblikk i fortidas Lofotsamfunn.
«Garnet kunn vær åtte-ti gonga i sjyen. Så va det sundreven, og på land og bøt. I dag så bøt de ikkje garn.»
Utdraget kommer fra boken «I menns minne» av fotograf Virginie Surdej og forfatter Aaslaug Vaa, utgitt på forlaget Utenfor Allfarvei.
«I menns minne» kommuniserer de små fortellingers poetikk og politikk,
innvevd i den offisielle historieskrivingens store fortellinger.
Her deler seks menn fra Lofoten minner og erindringer fra barndom
og voksenliv. Den eldste er født i 1923 og den yngste i 1969. Tre av de
seks har vært yrkesaktive fiskere hele sitt liv. To av dem var på fiske i
kortere perioder. Den yngste forflyttet seg i en periode til oljeindustrien.
Fire av disse seks er nå død.
Uten at de utgjør noe representativt utvalg, forteller de om et felleskap
hvor alle var med. Et fellesskap hver og en av dem i stor grad
tilpasset seg.
Man har valgt å presentere deres sansinger, livserfaringer
og erindringer som en sammenhengende felles fortelling. I løpet av
deres liv har ny teknologi og omstrukturering av fiskeriene ført til at
deres minner ikke nødvendigvis lenger har noen mening i vår hverdag.
Deler av deres fiskeripraksis er så vel i Lofoten som andre steder
langt på vei historie.
Fotograf Virginie Surdej og forfatter Aaslaug Vaa har de siste ti årene
arbeidet periodevis med dette bokprosjektet og møtt mennene i den
nå nedlagte Kleivan fiskerihavn på Kvalnes på Vestvågøy.
Gratis inngang
Forfatterturneen er støttet av Nordland fylkesbibliotek.
Translate »