Då Nord-Troms og Finnmark vart tvangsevakuert i 1944-1945, skulle landet gjerast folketomt. Det vart ein humanitær katastrofe. Fleirtalet var barnefamiliar. Sjuke og gamle vart frakta med. Epidemiar spreidde seg. Folk prøvde å halde saman, og hjelpeapparatet som vart oppretta langs ruta, bidro til at dei fleste overlevde.
Foredragsholder og forfatter Ingunn Elstad er professor emerita ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Translate »